Synonymous ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ
ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ 
 
ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਨ + ਅਰਥਕ। ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ: ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਰਥਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ: ਅਰਥ ਵਾਲ਼ਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਅਖਵਾਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ- ਸਲਾਘਾ, ਪ੍ਰਸੰਸਾ, ਉਪਮਾ ਤੇ ਉਸਤਤ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਾਨ ਹਨ।
 
     ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆ ਉਦਾਹਾਰਨਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ।
 
ਉਸਤਤ:        ਸਲਾਘਾ, ਪ੍ਰਸੰਸਾ, ਉਪਮਾ, ਵੰਡਿਆਈ
ਉਸਤਾਦ:       ਅਧਿਆਪਕ, ਸਿੱਖਿਅਕ, ਗੂਰੁ
ਉਚਿਤ:         ਠੀਕ, ਯੋਗ, ਸਹੀ, ਢੁਕਾਵਾਂ
ਉਜੱਡ:          ਅੱਖੜ, ਗਵਾਰ, ਮੂਰਖ
ਉੱਜਲ:          ਸਾਫ਼, ਨਿਰਮਲ, ਸ੍ਵਛ
ਉਜਾਲਾ:        ਚਾਨਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਲੋਅ
ਉੱਤਮ:          ਚੰਗਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਵਧੀਆ
ਉੱਦਮ:          ਉਪਰਲਾ, ਜਤਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਉਦਾਸ:         ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ, ਚਿੰਤਾਤਰ, ਉਪਰਾਮ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਨਿਰਾਸ
ਉਪਕਾਰ:      ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨੇਕੀ, ਭਲਾਈ, ਅਹਿਸਾਨ
ਉਪਯੋਗ:       ਵਰਤੋਂ, ਲਾਭ, ਇਸਤੇਮਾਲ
ਉਮੰਗ:          ਉਤਸਾਹ, ਚਾਅ, ਇੱਛਾ, ਤਾਂਘ
ਉਲਟਾ:         ਪੁੱਠਾ, ਵਿਰੁੱਧ, ਮੁੱਧਾ
ਊਣਾ:            ਅਪੂਰਨ, ਅਧੂਰਾ, ਹੋਛਾ
ਓਪਰਾ:         ਬੇਗਾਨਾ, ਪਰਾਇਆ, ਗ਼ੈਰ, ਬਾਹਰਲਾ
ਓੜਕ:          ਅਖੀਰ, ਅੰਤ, ਛੇਕੜ
ਅਕਲ:          ਸਮਝ, ਮੱਤ, ਸਿਆਣਪ, ਬੁੱਧੀ
ਅਸਮਾਨ:       ਅਕਾਸ਼, ਗਗਨ, ਅੰਬਰ, ਅਰਸ਼
ਅੱਖ:            ਨੇਤਰ, ਨੈਣ, ਲੋਚਨ
ਅੱਡ:            ਵੱਖ, ਅਲੱਗ, ਜੁਦਾ, ਭਿੰਨ
ਅੰਤਰ:          ਫ਼ਰਕ, ਭੇਦ, ਫ਼ਾਸਲਾ, ਵਿੱਥ
ਅਨਾਥ:         ਯਤੀਮ, ਬੇਸਹਾਰਾ, ਲਾਵਾਰਸ
ਅਮਨ:          ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੈਨ, ਟਿਕਾਅ
ਅਮੀਰ:         ਧਨਵਾਦ, ਧਨਾਢ, ਦੌਲਤਮੰਦ
ਅਰਥ:          ਭਾਵ, ਮਤਲਬ, ਮਾਅਨਾ, ਮੰਤਵ
ਅਰੰਭ:          ਆਦਿ, ਸੂਰੁ, ਮੁੱਢ, ਮੂਲ
ਅਲੌਕਿਕ:      ਅਨੋਖਾ, ਅਨੂਠਾ, ਅਦਭੁਤ, ਅਲੋਕਾਰ
ਅਜ਼ਾਦੀ:        ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸ੍ਵਧੀਨਤਾ, ਮੁਕਤੀ, ਰਿਹਾਈ
ਆਥਣ:          ਸ਼ਾਮ, ਸੰਝ, ਤਕਾਲ਼ਾਂ
ਔਖ:             ਬਿਪਤਾ, ਕਠਨਾਈ, ਦੁੱਖ, ਸਮੱਸਿਆ, ਰੁਕਾਵਟ, ਅੜਚਨ, ਮੁਸ਼ਕਲ
ਇਸਤਰੀ:      ਔਰਤ, ਜ਼ਨਾਨੀ, ਨਾਰੀ, ਤੀਵੀਂ, ਮਹਿਲਾ, ਤ੍ਰੀਮਤ
ਇਕਰਾਰ:      ਕੌਲ਼, ਵਚਨ, ਪ੍ਰਣ, ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ
ਇੱਛਾ:           ਤਾਂਘ, ਉਮੰਗ, ਉਤਸਾਹ, ਚਾਅ
ਇਨਸਾਨ:       ਆਦਮੀ, ਮਨੁੱਖ, ਬੰਦਾ, ਪੁਰਸ, ਮਾਨਵ
ਸਸਤਾ:          ਹੋਲ਼ਾ, ਹਲਕਾ, ਮਾਮੂਲੀ, ਆਮ
ਸਹਾਇਤਾ:     ਮਦਦ, ਹਿਮਾਇਤ, ਸਮਰਥਨ
ਸਤਿਕਾਰ:      ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ, ਆਦਰ, ਵਡਿਆਈ, ਆਉ-ਭਗਤ
ਸਬਰ:           ਸੰਤੋਖ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਧੀਰਜ, ਟਿਕਾਅ, ਰੱਜ
ਸੱਭਿਅਤਾ:      ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਤਮੀਜ, ਸੁਚੱਜਤਾ
ਸਰੀਰ:          ਤਨ, ਦੇਹ, ਜਿਸਮ, ਬਦਨ, ਜੁੱਸਾ, ਕਾਇਮਾਂ, ਵਜੂਦ
ਸੰਯੋਗ:           ਮੇਲ਼, ਸੰਗਮ, ਢੋਅ
ਸਾਫ਼:             ਉੱਜਲ, ਨਿਰਮਲ, ਸ੍ਵਛ
ਸੂਖਮ:           ਬਰੀਕ, ਨਾਜਕ, ਕੋਮਲ, ਪਤਲਾ
ਸੂਰਬੀਰ:       ਬਹਾਦਰ, ਵੀਰ, ਸੂਰਮਾਂ, ਬਲਵਾਨ, ਦਲੇਰ, ਯੋਧਾ, ਵਰਿਆਮ
ਸੋਹਣਾ:          ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ, ਸੁੰਦਰ, ਮਨੋਹਰ, ਆਕਰਸ਼ਕ
ਹਵਾ:            ਪੌਣ, ਸਮੀਰ, ਵਾਯੂ
ਹੁਸਿਆਰ:      ਚਲਾਕ, ਤੇਜ਼, ਸੁਜਾਨ, ਚੌਕਸ, ਚੁਕੰਨਾ, ਸਜੱਗ, ਚਤਰ
ਕਮਜ਼ੋਰ:        ਮਾੜਾ, ਨਿਰਬਲ, ਪਤਲਾ, ਮਾੜਚੂ
ਕੋਮਲ:           ਨਾਜ਼ਕ, ਪਤਲਾ, ਬਰੀਕ, ਸੂਖਮ
ਗੁੱਸਾ:            ਕ੍ਰੋਧ, ਨਰਾਜਗੀ, ਕਹਿਰ
ਚਾਨਣ:          ਪ੍ਰਕਾਸ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਲੋਅ, ਉਜਾਲਾ
ਛੋਟਾ:             ਨਿੱਕੀ, ਅਲਪ, ਲਘੂ
ਜਾਨ:             ਜਿੰਦਗੀ, ਜੀਵਣ, ਪ੍ਰਾਣ, ਜਿੰਦ
ਜਿਸਮ:          ਸਰੀਰ, ਤਨ, ਦੇਹ, ਬਦਨ, ਜੁੱਸਾ, ਕਾਇਮਾਂ, ਵਜੂਦ
ਠਰੰ੍ਹਮਾ:     ਧੀਰਜ, ਸਾਂਤੀ, ਟਿਕਾਅ, ਸਬਰ
ਠੀਕ:             ਸਹੀ, ਦਰੁਸਤ, ਉਚਿਤ, ਢੁਕਾਵਾ, ਯੋਗ
ਤਰੱਕੀ:          ਵਿਨਾਸ, ਉੱਨਤੀ, ਪ੍ਰਗਤੀ, ਵਾਧਾ, ਖ਼ੁਸਹਾਲੀ
ਤਾਕਤ:           ਸ਼ਕਤੀ, ਜੋਰ, ਬਲ, ਸਮੱਰਥਾ
ਦੁਸਮਣ:         ਵੇਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ, ਸਤਰੂ
ਦੋਸਤੀ:           ਯਾਰੀ, ਮਿੱਤਰਤਾ, ਸੱਜਣਤਾ
ਧਰਤੀ:          ਜ਼ਮੀਨ, ਭੋ, ਭੂਮੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ
ਨਿਰਧਨਾਂ        ਗ਼ਰੀਬ, ਕੰਗਾਲ, ਤੰਗ
ਨਿਰਮਲ:       ਸਾਫ਼, ਸੁੱਧ, ਸੁੱਥਰਾਂ, ਸ੍ਵਛ
ਨੇਕੀ:             ਭਲਾਈ, ਉਪਕਾਰ, ਚੰਗਿਆਈ
ਪ੍ਰਸੰਸਾ:       ਸਲਾਘਾ, ਉਪਮਾ, ਵੰਡਿਆਈ
ਪਹਿਰਾਵਾ:     ਪੁਸ਼ਾਕ, ਕੱਪੜੇ, ਵਸਤਰ
ਪਰਖ:           ਇਮਤਿਹਾਨ, ਪਰੀਖਿਆ, ਜਾਂਚ, ਪੜਤਾਲ, ਅਜਮਾਇਸ
ਫੁੱਲ:            ਪੁਸ਼ਪ, ਸੁਮਨ, ਕੁਸਮ
ਬਹਾਦਰ:       ਵੀਰ, ਸੂਰਮਾਂਦਲੇਰ, ਬਲਵਾਨ, ਵਰਿਆਮ
ਮਦਦ:          ਸਹਾਇਤਾ, ਹਿਮਾਇਤ, ਸਮਰਥਨ
ਮੰਤਵ:          ਮਨੋਰਥ, ਆਸ਼ਾ, ਨਿਸਾਨਾ
ਮਿੱਤਰ:        ਦੋਸਤ, ਆੜੀ, ਸੱਜਣ, ਯਾਰ, ਬੇਲੀ
ਮੀਂਹ:           ਵਰਖਾਂ, ਬਰਸਾਤ, ਬਾਰਸ
ਮੁਸ਼ਕਲ:       ਬਿਪਤਾ, ਕਠਨਾਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਦੁੱਖ, ਸਮੱਸਿਆ, ਰੁਕਾਵਟ, ਅੜਚਨ, ਔਖ
ਵਚਨ:         ਕੌਲ, ਇਕਰਾਰ, ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ, ਪ੍ਰਣ
ਸ਼ਰਮ:         ਸੰਕੋਚ, ਲੱਜਿਆ, ਸੰਗ, ਝਿਜਕ 
ਸ਼ਾਮ:          ਸੰਝ, ਤਕਾਲ਼ਾਂ, ਆਥਣ
ਖ਼ਰਾਬ:       ਗੰਦਾ, ਮੰਦਾ, ਭੈੜਾ, ਬੁਰਾ
ਖ਼ੁਸੀ:          ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਅਨੰਦ, ਸਰੂਰ
ਗ਼ਰੀਬੀ:      ਕੰਗਾਲੀ, ਥੁੜ, ਨਿਰਧਨਤਾ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ:      ਜੀਵਣ, ਜਿੰਦ, ਪ੍ਰਾਣ
ਫ਼ਿਕਰ:       ਚਿੰਤਾ, ਪਰੇਸਾਨੀ, ਸੋਚ
 

Comments:

Your comment will be published after approval.

Manish 29-Jan-24 11:44:40am
ਖੜੌਤ ??
Manjot 18-Jan-24 09:35:18pm
ਧਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ????
Simran 06-Jan-24 07:03:15pm
ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਂਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਂ?
Mukesh 12-Dec-23 01:16:36pm
ਪ੍ਰਤੱਖ/ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਸਮਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ
ਅਨੂਪ 05-Nov-23 11:10:50pm
ਆਸਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ?
Manpreet Kaur 30-Oct-23 10:34:45pm
ਛਾਪ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ?
Sohan lal 18-Sep-23 09:27:03pm
ਸੜੀਅਲ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ
Vishal 03-Sep-23 06:46:13pm
ਨਜਿਠਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ?
Rajbeer 14-Aug-23 10:27:50pm
ਰੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ?
Hardeep Singh 07-Feb-24 09:14:17pm
Ped
Prince singh 26-Jul-23 11:15:35am
ਭੀੜ
ਸੂਰਜ 24-Jul-23 05:26:14am
ਸੰਪੂਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੀ????
Navdeep Kaur 16-Jul-23 01:22:38pm
ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
Bikram singh 05-Jul-23 07:46:42pm
(ਛੱਡਣਾ) ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ
ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ 01-Jul-23 03:20:54pm
ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਪੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ
Payal 16-Jun-23 09:59:17pm
ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ
ਨਿਬੰਧ ਜਾਂ ਲੇਖ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ 02-May-23 11:13:52am
ਨਿਬੰਧ ਜਾਂ ਲੇਖ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ
Deep kaur 13-Apr-23 08:11:40pm
ਤੀਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ?
Arti 07-Apr-23 10:40:04pm
ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ
Jassi Sandhu 21-May-23 05:46:11pm
ਪਾਪ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ
ਕਰਨ 29-May-23 06:09:19pm
ਤਸ਼ੱਦਦ
ਮਨਵੀਰ 15-Jun-23 10:18:40am
ਪਾਪ
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ 18-Jul-23 04:15:24pm
ਵਿਨਾਸ
Mnprt 13-Sep-23 01:12:21am
ਅਤਿਆਚਾਰ
Manpreet kaur 30-Jan-24 06:45:26pm
ਅੱਤਿਆਚਾਰ
Kiranjit kaur 24-Jan-23 08:13:08pm
ਨਜਿੱਠਣਾ
Avneet kaur 24-Dec-22 05:48:52pm
ਨਾਦਾਨ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ
Arman singh 09-Mar-23 11:59:27am
ਨਾਸਮਝ,ਭੋਲਾ
ਰਣਦੀਪ 12-Apr-23 08:18:40pm
ਬੇਸਮਝ। ਬੇਅਕਲ
ਪਵਿੱਤਰ ਕੋਟੀਆ 14-Apr-23 10:56:40am
ਨਾਸਮਝ , ਬੇਸਮਝ , ਝੱਲਾ , ਭੋਲਾ ਆਦਿ।
SAHIL 23-Dec-22 09:40:44pm
ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ ?
Arman singh 09-Mar-23 12:00:35pm
ਮਤਲਵੀ
Sandeep Kaur 13-Nov-22 06:29:08pm
ਮਜ੍ਹਮਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਕਰਨ 29-May-23 06:08:30pm
ਝੁੰਡ, ਇਕੱਠ, ਮਹਿਫਿਲ
Jashan Singh 11-Oct-22 05:20:21pm
ਪਾਪ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਹੈ ਜੀ?
ਮਨਵੀਰ 15-Jun-23 10:19:48am
ਜ਼ੁਲਮ
Gurjant Singh 01-Oct-22 08:43:01am
ਅਗਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ?
Bhangu 14-Oct-22 10:15:50am
ਤਰਕ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ
ਪਵਿੱਤਰ ਕੋਟੀਆ 14-Apr-23 10:57:55am
ਅੱਗੇ , ਮੂਹਰੇ ਵਾਲਾ
Harjeet kaur 10-Sep-22 11:50:40pm
ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ
Kulwinder 06-Jan-23 10:35:32pm
ਜੜ੍ਹਾਂ
BITTU SINGH 06-Sep-22 12:03:43am
ਸੋਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਰਾਥਕ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ
Varinder Singh 30-Aug-22 05:22:33pm
ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਦੋ
Jagmohan 14-Jun-22 10:34:21am
ਅੱਗ
Gurmeen Kaur 21-Jun-22 06:44:26pm
ਅੱਗਨੀ
Lakhwinder Kumar 07-Jun-22 12:47:32pm
ਜੰਗਲ ਦੇ ਦੋ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ।
Gurpreet kaur 14-Aug-22 11:05:18pm
ਵਨ,ਬਿਆਬਾਨ
Lakhwinder Kumar 07-Jun-22 12:42:42pm
ਜੰਗਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ 08-Jun-22 08:08:53am
ਬੀੜ ਅਤੇ ਵਣ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।
Arshdeep 14-Jun-22 10:31:02am
ਅੱਗ
Lakhwinder Kumar 07-Jun-22 12:41:18pm
ਜੰਗਲ ਦੇ ਦੋ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ।
Mnprt 13-Sep-23 01:13:43am
ਬੇਲਾ, ਵਣ
Gurpreet Singh 04-Jun-22 10:43:25am
ਖੰਗਲ ਸਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸਬਦ ਕੀ ਹੈ.?
Paramjit Singh 13-May-22 08:09:50am
ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ?
Kulwinder 06-Jan-23 10:33:24pm
ਸਰਧਾਲੂ, ਸੰਗਤ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 22-Jan-23 09:38:26am
ਭੋਲਾ, ਭਲਾਮਾਣਸ
Simu 08-May-22 01:17:04pm
ਤਲਖ਼ ਦਾ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਸ਼ਬਦ
ਮਨਵੀਰ 15-Jun-23 10:19:36am
ਗੁੱਸਾ
Jaskaran singh 13-Mar-22 04:22:25pm
ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
Manmeet Kaur 24-Jan-22 12:42:08pm
ਮੁਸਕਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ
Arman singh 09-Mar-23 12:03:19pm
ਹਾਸਾ
Sumanpreet kaur 16-Dec-21 10:52:37pm
ਸੁਮਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਰਥ
Ramandeep Kaur 31-Jan-22 08:39:49pm
ਫੁੱਲ
ਪਰਵਿੰਦਰ singh 26-Feb-22 10:56:52am
ਪੁਸ਼ਪ, ਫੁੱਲ
Simran 14-Jun-22 01:56:26pm
ਫੁੱਲ
Sanjeev 02-Dec-21 05:19:48pm
ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਸਮਾਨਆਰਥਕ ??
Harpreet Kaur 11-Feb-22 05:40:34pm
ਤਾਕਤ ka
Gurmeen 21-Jun-22 06:55:55pm
ਤਨ,ਦੇਹ
Anjali 29-Nov-21 06:57:14pm
ਖ਼ਲਕਤ
Ravi Singh 10-Feb-22 03:55:51pm
Hlo
ਮਨਵੀਰ 15-Jun-23 10:20:20am
ਆਬਾਦੀ
jasdeep kaur 22-Nov-21 07:09:44pm
ਰੀਝ ਦਾ
ਪਰਵਿੰਦਰ singh 26-Feb-22 10:57:43am
ਚਾਹਤ, ਮਨਸ਼ਾ, ਇੱਛਾ, ਖਾਹਿਸ਼, ਖਵਾਇਸ਼, ਕਾਮਨਾ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ 08-Nov-21 06:30:38pm
ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ
Amrit 10-Feb-22 05:45:06pm
ਮਨੁੱਖ
Sumit 20-Feb-22 02:27:02pm
ਮਨੁੱਖ
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ 30-Aug-21 08:25:17am
"ਰਮਨ" ਦਾ ਸਮਾਨਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ?
Ritika 10-Jul-21 09:35:01am
ਹੳਮੈ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ
Hony 05-Sep-21 05:34:14pm
Hankaar
Pavneet Kaur 14-Sep-21 10:26:38pm
It can be .......jankaar Or ghmand
Jass matharu 22-Sep-21 10:05:02am
ਘਮੰਡ
Jass 13-Oct-21 05:05:23pm
ਘਮੰਡ, ਮਾਣ
Jass kaur 22-Oct-23 03:22:53pm
ਹੰਕਾਰ
Sumit 22-Jun-21 08:52:24am
ਬੇਲੀ
Gurbaksh singh 12-Jul-21 12:31:32pm
ਯਾਰ
Gagan 17-Jul-21 03:29:28pm
ਮਿੱਤਰ
Sukhpreet 09-Aug-21 05:08:53pm
ਦੋਸਤ , ਮਿਤੱਰ
Ravinder Singh 13-May-21 08:07:13pm
ਵੇਹਲਾ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਬਦ
ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 30-Aug-21 04:27:04pm
ਿਨਖੱਟੂ
Harmanveer kaur 17-Sep-21 09:58:27pm
ਕਾਮਾ
Shivam Bawa 23-Mar-21 12:15:47pm
ਬੁਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ
दमात 03-Jul-21 02:26:58pm
ਚੰਗਾ (अच्छा)
Palak 05-Jul-21 08:00:43am
Beta ਚੰਗਾ If any problem tell me Ok
Kunal jakhu 24-Feb-22 11:15:50am
Gussa da Synonym