Synonymous ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ
ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ 
 
ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਨ + ਅਰਥਕ। ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ: ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਰਥਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ: ਅਰਥ ਵਾਲ਼ਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਅਖਵਾਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ- ਸਲਾਘਾ, ਪ੍ਰਸੰਸਾ, ਉਪਮਾ ਤੇ ਉਸਤਤ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਾਨ ਹਨ।
 
     ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆ ਉਦਾਹਾਰਨਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ।
 
ਉਸਤਤ:        ਸਲਾਘਾ, ਪ੍ਰਸੰਸਾ, ਉਪਮਾ, ਵੰਡਿਆਈ
ਉਸਤਾਦ:       ਅਧਿਆਪਕ, ਸਿੱਖਿਅਕ, ਗੂਰੁ
ਉਚਿਤ:         ਠੀਕ, ਯੋਗ, ਸਹੀ, ਢੁਕਾਵਾਂ
ਉਜੱਡ:          ਅੱਖੜ, ਗਵਾਰ, ਮੂਰਖ
ਉੱਜਲ:          ਸਾਫ਼, ਨਿਰਮਲ, ਸ੍ਵਛ
ਉਜਾਲਾ:        ਚਾਨਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਲੋਅ
ਉੱਤਮ:          ਚੰਗਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਵਧੀਆ
ਉੱਦਮ:          ਉਪਰਲਾ, ਜਤਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਉਦਾਸ:         ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ, ਚਿੰਤਾਤਰ, ਉਪਰਾਮ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਨਿਰਾਸ
ਉਪਕਾਰ:      ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨੇਕੀ, ਭਲਾਈ, ਅਹਿਸਾਨ
ਉਪਯੋਗ:       ਵਰਤੋਂ, ਲਾਭ, ਇਸਤੇਮਾਲ
ਉਮੰਗ:          ਉਤਸਾਹ, ਚਾਅ, ਇੱਛਾ, ਤਾਂਘ
ਉਲਟਾ:         ਪੁੱਠਾ, ਵਿਰੁੱਧ, ਮੁੱਧਾ
ਊਣਾ:            ਅਪੂਰਨ, ਅਧੂਰਾ, ਹੋਛਾ
ਓਪਰਾ:         ਬੇਗਾਨਾ, ਪਰਾਇਆ, ਗ਼ੈਰ, ਬਾਹਰਲਾ
ਓੜਕ:          ਅਖੀਰ, ਅੰਤ, ਛੇਕੜ
ਅਕਲ:          ਸਮਝ, ਮੱਤ, ਸਿਆਣਪ, ਬੁੱਧੀ
ਅਸਮਾਨ:       ਅਕਾਸ਼, ਗਗਨ, ਅੰਬਰ, ਅਰਸ਼
ਅੱਖ:            ਨੇਤਰ, ਨੈਣ, ਲੋਚਨ
ਅੱਡ:            ਵੱਖ, ਅਲੱਗ, ਜੁਦਾ, ਭਿੰਨ
ਅੰਤਰ:          ਫ਼ਰਕ, ਭੇਦ, ਫ਼ਾਸਲਾ, ਵਿੱਥ
ਅਨਾਥ:         ਯਤੀਮ, ਬੇਸਹਾਰਾ, ਲਾਵਾਰਸ
ਅਮਨ:          ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੈਨ, ਟਿਕਾਅ
ਅਮੀਰ:         ਧਨਵਾਦ, ਧਨਾਢ, ਦੌਲਤਮੰਦ
ਅਰਥ:          ਭਾਵ, ਮਤਲਬ, ਮਾਅਨਾ, ਮੰਤਵ
ਅਰੰਭ:          ਆਦਿ, ਸੂਰੁ, ਮੁੱਢ, ਮੂਲ
ਅਲੌਕਿਕ:      ਅਨੋਖਾ, ਅਨੂਠਾ, ਅਦਭੁਤ, ਅਲੋਕਾਰ
ਅਜ਼ਾਦੀ:        ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸ੍ਵਧੀਨਤਾ, ਮੁਕਤੀ, ਰਿਹਾਈ
ਆਥਣ:          ਸ਼ਾਮ, ਸੰਝ, ਤਕਾਲ਼ਾਂ
ਔਖ:             ਬਿਪਤਾ, ਕਠਨਾਈ, ਦੁੱਖ, ਸਮੱਸਿਆ, ਰੁਕਾਵਟ, ਅੜਚਨ, ਮੁਸ਼ਕਲ
ਇਸਤਰੀ:      ਔਰਤ, ਜ਼ਨਾਨੀ, ਨਾਰੀ, ਤੀਵੀਂ, ਮਹਿਲਾ, ਤ੍ਰੀਮਤ
ਇਕਰਾਰ:      ਕੌਲ਼, ਵਚਨ, ਪ੍ਰਣ, ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ
ਇੱਛਾ:           ਤਾਂਘ, ਉਮੰਗ, ਉਤਸਾਹ, ਚਾਅ
ਇਨਸਾਨ:       ਆਦਮੀ, ਮਨੁੱਖ, ਬੰਦਾ, ਪੁਰਸ, ਮਾਨਵ
ਸਸਤਾ:          ਹੋਲ਼ਾ, ਹਲਕਾ, ਮਾਮੂਲੀ, ਆਮ
ਸਹਾਇਤਾ:     ਮਦਦ, ਹਿਮਾਇਤ, ਸਮਰਥਨ
ਸਤਿਕਾਰ:      ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ, ਆਦਰ, ਵਡਿਆਈ, ਆਉ-ਭਗਤ
ਸਬਰ:           ਸੰਤੋਖ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਧੀਰਜ, ਟਿਕਾਅ, ਰੱਜ
ਸੱਭਿਅਤਾ:      ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਤਮੀਜ, ਸੁਚੱਜਤਾ
ਸਰੀਰ:          ਤਨ, ਦੇਹ, ਜਿਸਮ, ਬਦਨ, ਜੁੱਸਾ, ਕਾਇਮਾਂ, ਵਜੂਦ
ਸੰਯੋਗ:           ਮੇਲ਼, ਸੰਗਮ, ਢੋਅ
ਸਾਫ਼:             ਉੱਜਲ, ਨਿਰਮਲ, ਸ੍ਵਛ
ਸੂਖਮ:           ਬਰੀਕ, ਨਾਜਕ, ਕੋਮਲ, ਪਤਲਾ
ਸੂਰਬੀਰ:       ਬਹਾਦਰ, ਵੀਰ, ਸੂਰਮਾਂ, ਬਲਵਾਨ, ਦਲੇਰ, ਯੋਧਾ, ਵਰਿਆਮ
ਸੋਹਣਾ:          ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ, ਸੁੰਦਰ, ਮਨੋਹਰ, ਆਕਰਸ਼ਕ
ਹਵਾ:            ਪੌਣ, ਸਮੀਰ, ਵਾਯੂ
ਹੁਸਿਆਰ:      ਚਲਾਕ, ਤੇਜ਼, ਸੁਜਾਨ, ਚੌਕਸ, ਚੁਕੰਨਾ, ਸਜੱਗ, ਚਤਰ
ਕਮਜ਼ੋਰ:        ਮਾੜਾ, ਨਿਰਬਲ, ਪਤਲਾ, ਮਾੜਚੂ
ਕੋਮਲ:           ਨਾਜ਼ਕ, ਪਤਲਾ, ਬਰੀਕ, ਸੂਖਮ
ਗੁੱਸਾ:            ਕ੍ਰੋਧ, ਨਰਾਜਗੀ, ਕਹਿਰ
ਚਾਨਣ:          ਪ੍ਰਕਾਸ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਲੋਅ, ਉਜਾਲਾ
ਛੋਟਾ:             ਨਿੱਕੀ, ਅਲਪ, ਲਘੂ
ਜਾਨ:             ਜਿੰਦਗੀ, ਜੀਵਣ, ਪ੍ਰਾਣ, ਜਿੰਦ
ਜਿਸਮ:          ਸਰੀਰ, ਤਨ, ਦੇਹ, ਬਦਨ, ਜੁੱਸਾ, ਕਾਇਮਾਂ, ਵਜੂਦ
ਠਰੰ੍ਹਮਾ:     ਧੀਰਜ, ਸਾਂਤੀ, ਟਿਕਾਅ, ਸਬਰ
ਠੀਕ:             ਸਹੀ, ਦਰੁਸਤ, ਉਚਿਤ, ਢੁਕਾਵਾ, ਯੋਗ
ਤਰੱਕੀ:          ਵਿਨਾਸ, ਉੱਨਤੀ, ਪ੍ਰਗਤੀ, ਵਾਧਾ, ਖ਼ੁਸਹਾਲੀ
ਤਾਕਤ:           ਸ਼ਕਤੀ, ਜੋਰ, ਬਲ, ਸਮੱਰਥਾ
ਦੁਸਮਣ:         ਵੇਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ, ਸਤਰੂ
ਦੋਸਤੀ:           ਯਾਰੀ, ਮਿੱਤਰਤਾ, ਸੱਜਣਤਾ
ਧਰਤੀ:          ਜ਼ਮੀਨ, ਭੋ, ਭੂਮੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ
ਨਿਰਧਨਾਂ        ਗ਼ਰੀਬ, ਕੰਗਾਲ, ਤੰਗ
ਨਿਰਮਲ:       ਸਾਫ਼, ਸੁੱਧ, ਸੁੱਥਰਾਂ, ਸ੍ਵਛ
ਨੇਕੀ:             ਭਲਾਈ, ਉਪਕਾਰ, ਚੰਗਿਆਈ
ਪ੍ਰਸੰਸਾ:       ਸਲਾਘਾ, ਉਪਮਾ, ਵੰਡਿਆਈ
ਪਹਿਰਾਵਾ:     ਪੁਸ਼ਾਕ, ਕੱਪੜੇ, ਵਸਤਰ
ਪਰਖ:           ਇਮਤਿਹਾਨ, ਪਰੀਖਿਆ, ਜਾਂਚ, ਪੜਤਾਲ, ਅਜਮਾਇਸ
ਫੁੱਲ:            ਪੁਸ਼ਪ, ਸੁਮਨ, ਕੁਸਮ
ਬਹਾਦਰ:       ਵੀਰ, ਸੂਰਮਾਂਦਲੇਰ, ਬਲਵਾਨ, ਵਰਿਆਮ
ਮਦਦ:          ਸਹਾਇਤਾ, ਹਿਮਾਇਤ, ਸਮਰਥਨ
ਮੰਤਵ:          ਮਨੋਰਥ, ਆਸ਼ਾ, ਨਿਸਾਨਾ
ਮਿੱਤਰ:        ਦੋਸਤ, ਆੜੀ, ਸੱਜਣ, ਯਾਰ, ਬੇਲੀ
ਮੀਂਹ:           ਵਰਖਾਂ, ਬਰਸਾਤ, ਬਾਰਸ
ਮੁਸ਼ਕਲ:       ਬਿਪਤਾ, ਕਠਨਾਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਦੁੱਖ, ਸਮੱਸਿਆ, ਰੁਕਾਵਟ, ਅੜਚਨ, ਔਖ
ਵਚਨ:         ਕੌਲ, ਇਕਰਾਰ, ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ, ਪ੍ਰਣ
ਸ਼ਰਮ:         ਸੰਕੋਚ, ਲੱਜਿਆ, ਸੰਗ, ਝਿਜਕ 
ਸ਼ਾਮ:          ਸੰਝ, ਤਕਾਲ਼ਾਂ, ਆਥਣ
ਖ਼ਰਾਬ:       ਗੰਦਾ, ਮੰਦਾ, ਭੈੜਾ, ਬੁਰਾ
ਖ਼ੁਸੀ:          ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਅਨੰਦ, ਸਰੂਰ
ਗ਼ਰੀਬੀ:      ਕੰਗਾਲੀ, ਥੁੜ, ਨਿਰਧਨਤਾ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ:      ਜੀਵਣ, ਜਿੰਦ, ਪ੍ਰਾਣ
ਫ਼ਿਕਰ:       ਚਿੰਤਾ, ਪਰੇਸਾਨੀ, ਸੋਚ
 

Comments:

Your comment will be published after approval.

ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ 30-Aug-21 08:25:17am
"ਰਮਨ" ਦਾ ਸਮਾਨਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ?
Ritika 10-Jul-21 09:35:01am
ਹੳਮੈ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ
Hony 05-Sep-21 05:34:14pm
Hankaar
Pavneet Kaur 14-Sep-21 10:26:38pm
It can be .......jankaar Or ghmand
Jass matharu 22-Sep-21 10:05:02am
ਘਮੰਡ
Jass 13-Oct-21 05:05:23pm
ਘਮੰਡ, ਮਾਣ
Sumit 22-Jun-21 08:52:24am
ਬੇਲੀ
Gurbaksh singh 12-Jul-21 12:31:32pm
ਯਾਰ
Gagan 17-Jul-21 03:29:28pm
ਮਿੱਤਰ
Sukhpreet 09-Aug-21 05:08:53pm
ਦੋਸਤ , ਮਿਤੱਰ
Ravinder Singh 13-May-21 08:07:13pm
ਵੇਹਲਾ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਬਦ
ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 30-Aug-21 04:27:04pm
ਿਨਖੱਟੂ
Harmanveer kaur 17-Sep-21 09:58:27pm
ਕਾਮਾ
Shivam Bawa 23-Mar-21 12:15:47pm
ਬੁਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ
दमात 03-Jul-21 02:26:58pm
ਚੰਗਾ (अच्छा)
Palak 05-Jul-21 08:00:43am
Beta ਚੰਗਾ If any problem tell me Ok