Name: ID: Time: 10
SET Time
Font Size:
Paragraph Words: XXX
Typing paragraph
ਨਾਟਕ-ਕਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਟਕ-ਕਲਾ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਜਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਨੂੰ ਨਾਟਕ-ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਰਿਗ ਵੇਦ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਵਿਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਟਕ-ਕਲਾ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ (ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ) ਦਾ ਯੂਨਾਨ ਆਦਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। । ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟਕ-ਕਲਾ ਦਾ ਜਨਮ, ਨਿਤ ਤੇ ਸੰਗੀਤ-ਕਲਾ ਵਾਂਗ, ਦੇਵ-ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ, ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਈ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਨਾਟਕ-ਕਲਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਧਰਮ ਦੁਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਵ-ਪੂਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੇਵ-ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਾਟਕ ਜਨਮ-ਦਾਤੀਆਂ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਣ ਕੌਮ ਵਿਚ ਦੇਵ-ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਟਕ-ਕਲਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਡਾ: ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਧੀਆ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾ ਅਪਣਾਏ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਨਿਤ-ਕਲਾ ਅਤੇ ਨਾਟਕ-ਕਾਰੀ ਅੱਡ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਡਾ: ਸਾਹਿਬ ਦਾ ‘ਬਾਹਰਲੇ ਕਲਚਰ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ‘ਦੇਵ-ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਟਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮੁਜਬ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਨਾਟਕ-ਕਲਾ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਲਗਪਗ ਹਰ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰੰਗ-ਭੂਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੁਸਲਮਾਣੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਟਕ-ਕਲਾ ਲਗਪਗ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ। ਨਾਟਕ-ਕਲਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾਟਕ-ਕਲਾ ਲੋਕ-ਨਾਟਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਸਕੀਆਂ ਭਰਦੀ ਰਹੀ। ਬਿਜ ਭੂਮੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਰੰਗੀਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗੀਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸਧਾਰੀਏ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਸ-ਲੀਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਮੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ-ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਸੇ-ਭਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਾਲਾ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖੁੱਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿੱਤ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਛਪਣਾ ਆਦਿ ਯਤਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏ।ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਪੰ. ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫ਼ਲੌਰੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ “ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤ-ਚੀਤ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਿਖੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਾਟਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਲਕ ਨਾਟਕ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਸੰਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਬੋਧ ਨਾਟਕ), ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ (ਸੁਪਨ ਨਾਟਕ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੋਧ ਨਾਟਕ), ਡਾ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ), ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ । (ਪੁਰਨ, ਸਾਵਿੱਤਰੀ, ਸੁਕੰਨਿਆ), ਸ੍ਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਗਰ (ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ), ਸ: ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ (ਮੁਦਰਾ ਰਾਕਸ਼), ਸ: ਮਾਨ ਸਿੰਘ (ਵਿਮੋ ਉਰਵਸ਼ੀ), ਬਾਵਾ ਬੁਧ ਸਿੰਘ (ਨਾਰ ਨਵੇਲੀ ਤੇ ਚੰਦਰ ਹਰੀ), ਸ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਰਾਜਾ) ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਲਖਦਾਤਾ ਸਿੰਘ) ਦੇ ਨਾਂ ਉਲੇਖ-ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਪਾਰਸੀ ਨਾਟ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਟ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਬਦੇਸੀ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਟ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਟਕ-ਕਲਾ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਟਕ-ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਘਟੀਆ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ: ਉਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਕਲਟਸ, ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨਾਟਕ-ਪੂਰਨ ਭਗਤ, ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਲੈਂਪ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੌਰ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਨਾਟਕ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਮਕ ਹੈ-ਧਰਮ-ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਸਬੰਧੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਿਜ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਅਰਬੀ-ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਨਾਟਕ-ਕਲਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੁਖਾਂਤ ਨਾਟਕ ਹਨ। 1913 ਈ: ਵਿਚ ਸੀਮਤੀ ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡਜ਼ (ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੰਗ- ਮੰਚ ਅਨੁਕੂਲ ‘ਦੁਲਹਨ’ ਇਕਾਂਗੀ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਨੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
Type Here
Paragraph By : Ranjeet Kaur

App. Ver.: 4.0.24.2

Fully compatible with Latest Firefox & Chrome browser.

GUIDELINE / ABOUT / HELP FOR TYPING SOFTWARE

The main objective of this website is to provide an easy typing experience with the help of typing software. There are many types of typing software on this website. For a new user, it is a bit difficult to understand. What is the right option for him/her. Let's start and know about each one.

  1. Akaal Typing Tutor: This is for users who are learners. They do not know how to type and they do not have control over the keyboard. If you make many mistakes while typing then this is also for you, as it will help reduce stroke error.
  2. Typing Practice: very useful for users who are beginer in typing. this is the next step of typing on this website. after gaining basic skill of typing in specific language. you can continue here your typing journey. it is more difficult to do typing paragraph without any help or hint. don't worry in here is an optional highlighter and live report available for you. you can't mis type or skip any word, because highlighter always helps you. practicing typing with it, makes it interesting also build your typing speed and accuracy. you will get typing report in both words based and character based rules with basic information.
  3. Mock Test: It is very popular typing interface as it is similar to typing test. It does not have supporting features, which makes it a typing test simulator software. here you will get full typing test report on result window, by default you will get character based report. But you can set your own typing rules and also can get words based typing report. in the typing report you can check various types of error such as split, join/merge, wrong, skip, extra, and wrong words. you can also save these records in your profile and track own typing progress. so it is useful for every user.
  4. Chunk Test: It contains all features of "Mock Test". Difference is that it has fixed width interface that provide typing paragraph in chunks and mock test provides full screen width and provide full paragraph. chuck test built based on SSSB 2018 typing rules. espeacially for sssb's candidates. there is nothing special it just copy of specific board's software. keep your practice continue on mock test.