Name: ID: Time: 10
SET Time
Font Size:
Paragraph Words: XXX
Typing paragraph
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਰਾਮਾਇਣ ਜਾਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚੋਂ ਅਗਨੀ ਬਾਣ, ਵਰਖਾ ਜਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਬਾਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁੱਜਤੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ : ਲਉ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਭਲਾ ਤੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਅੱਗ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤੁਫ਼ਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਇਹ ਸੌ ਵਿਸਵੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਗੱਪ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮੂਲ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ 6 ਅਗਸਤ, 1945 ਈ: ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਦੇ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਉੱਤੇ ਡੇਗੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਨੇ ਅੱਗ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦੇ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਆਹ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਅਤਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ (ਜੋ ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ) ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਦਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੰਨਾ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਡੇਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਦਾਰਥ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦੀ ਕਾਢ 1945 ਈ: ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਓਟੇ ਹਾਨ ਨੇ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੰਬ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਸੋਲਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਪਿਘਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਸੀ ਮੀਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਬ ਵੀ ਕਈ ਇਕ ਮੀਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 80,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਣ ਬੰਬ ਦੀ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੀਟਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਸਰ ਬੜਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਔਰਤਾਂ ਬਾਂਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਬ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ 165 ਕਰੋੜ ਮਣ ਬਾਰੂਦ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ-ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰਸ-ਵਿਚਕਾਰ , ਦੌੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌੜ ਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਆਣ ਬੰਬ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੰਬ ॥ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਦਿਸਦੀ ਪਿਸਦੀ ਖੇਡ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਕਈ ਸੰਧੀ-ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-ਇਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦੀ॥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਨ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ, ਤੇਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਮੱਲ ਲਏਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏਗੀ ਸਗੋਂ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਵੀ। ਇਕ ਪੌਂਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੋਂ 2500 ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਕੱਈ ਦੇ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬਟਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਇਕ ਕਿਣਕੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਂ ਮਾਸਕੋ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਚਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਢੰਗ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਢੰਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਖ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖੋਜ ਬਹੂਤ
Type Here
Paragraph By : Ranjeet Kaur

App. Ver.: 4.0.24.2

Fully compatible with Latest Firefox & Chrome browser.

GUIDELINE / ABOUT / HELP FOR TYPING SOFTWARE

The main objective of this website is to provide an easy typing experience with the help of typing software. There are many types of typing software on this website. For a new user, it is a bit difficult to understand. What is the right option for him/her. Let's start and know about each one.

  1. Akaal Typing Tutor: This is for users who are learners. They do not know how to type and they do not have control over the keyboard. If you make many mistakes while typing then this is also for you, as it will help reduce stroke error.
  2. Typing Practice: very useful for users who are beginer in typing. this is the next step of typing on this website. after gaining basic skill of typing in specific language. you can continue here your typing journey. it is more difficult to do typing paragraph without any help or hint. don't worry in here is an optional highlighter and live report available for you. you can't mis type or skip any word, because highlighter always helps you. practicing typing with it, makes it interesting also build your typing speed and accuracy. you will get typing report in both words based and character based rules with basic information.
  3. Mock Test: It is very popular typing interface as it is similar to typing test. It does not have supporting features, which makes it a typing test simulator software. here you will get full typing test report on result window, by default you will get character based report. But you can set your own typing rules and also can get words based typing report. in the typing report you can check various types of error such as split, join/merge, wrong, skip, extra, and wrong words. you can also save these records in your profile and track own typing progress. so it is useful for every user.
  4. Chunk Test: It contains all features of "Mock Test". Difference is that it has fixed width interface that provide typing paragraph in chunks and mock test provides full screen width and provide full paragraph. chuck test built based on SSSB 2018 typing rules. espeacially for sssb's candidates. there is nothing special it just copy of specific board's software. keep your practice continue on mock test.