Ranjeet Online Typing

Name:
Guest
ID:
0000
Time:
10
SET Time
Font Size:
Paragraph Words: XXX
Typing paragraph
Four Journeys of Guru Nanak:First Journey 1500 to 1505 Sultanpur to Goindwal, Fatehanbad, Amritsar, Chhanga-Manga jangles, Aimnabad, Pasrur, Gujjaranwala, Talwandi, Lahore, Qasoor, (in Pakistan), Chunian, Kurukshetar, Karnal, Hariduar, Nasibabad, Delhi, Bindrabun, Mathura, Agra, Aligarh, Kanpur, Lucknow, Ayudhya, Alahabad, Mirzapur, Banarus, Jodhpur, Bursar, Chhapra, Hajipur, Patna, Gaya, Rajgiri, Moongrey, Bhagalpur, Sahibganj, Rajmahal, Malda, Parpdipur, Lalminar, Dhabri, Gohati, Kohima, Imphal, Lukhipur, Silchar, Silhat, Agartala, Chandpur, Dhaka, Faridpur, Sivajganj, Mufasdabad, Kishan Nagar, Dum- dum, Sirampur, Bardwan, Mirdapur, Kotak, Sakhi-gopal, Puri, Khurcha, Saurgarh, Jabalpur, Chittarkoot, Punna, Sachar, Bhupal, Chanveri, Dhaulpur, Bharatpur, Jind,Kaithal, Malerkotla, and back to Sultanpur.Second journey 1506 to 1509 Sultanpur to Bhatinda, Sarsa, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Pushkar, Ajmer,Nasirabad, Marwar, Devgarh, Aaboo, Puttan, lewar, Ahamabad, Banswara, Jaura, Mahidpur, Ujjain, Indore, Hussangabad, Narsingpur, Balghat, Rentek, Amravati, Akona, Buldana, Hingoli, Barsar, Biddar, Gaulkanda, Haidrabad, Bijvara, Gantoor, Anantpur, Kuduppa, Tirupatti, Madras, Archap, Pandichari, Kumb-Konap, Tanjaur, Trichnapali, Rameshvaram, Trikomali (Lunka), Kumar antohe, Masurai, Kohchin, Koambetoor, Calicut, Masore, Banglore, Goa, Dharwar, Rajapur, Poona, Mumbai, Surat, Barodha, Bharoch, Nimbri, Junagarh, Somnath, Duarka, Mandra, Lakhpat, Amarkot, Ahmnabad, Khanpur, Mithankot, Bahawalpur, Multan Talumba, Pakpattan, Dipalpur, Lahore, Talwadi and back to Sultanpur.Third journey 1514 to 1516 Kartar pur to Kalanaur, Sujanpur, Kangra, Palampur, Chamba, Kulu, Mandi,Rawalsar, Ropar, Dehradoon, Mansoori, Gangotari, Badrinath, Almora, Ranikhet, Kotdomara, Nainital, Nanakmata, Srinagar, Gorakhpur, Sitamachhi, Kathmandoo, (Nepal), Tamlaund, Jhilman-srover, Leh, Khuttan, Tashkand (Russia), Khohkand (Russia), Gilgit, Askard, Sri Nagar, Pahalgam, Amarnath, Mattan, Banihal, Kishtwar, Vaishundevi, Riasi, Jummu, Parmanadal and back to Kartarpur.Fourth journey 1518 to 1521 Chakwal, Kalabagh, Dehra-Ismyal Khan, Takhat Suleman, Dehra Gazi Khan,Jampur, Fazalpur, Hannad, Sakhar, Rohru, Shikarpur, Larkana, Amarkot, Sangar, Haiderabad (Sindh), Deval, Adan, Sunnan, Mukka, Judda, Madina, Yorusalam, Damishak, Ajhipo, Bagdad, Isakhan, Tehran, Mashhad, Khuwarisam, Bukhara, Samarkand, Bulkh, Mazar, Jalalabad, Jamraud, Pishawar, Hassan Abdal, Aimnabad and back to Kartarpur.
Type: 0
Correct: 0
Wrong: 0
Type Here
Paragraph By : Satnam Singh

App. Ver.:

Fully compatible with Latest Firefox & Chrome browser.